ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Објављено 28/08/2023 у 
Podeli ovu objavu:

Родитељ односно други законски заступник детета из школе коју дете похађа узима

1. Потврду Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2023/24. години похађа редовно наставу (Образац има школа) – за свако дете члана породице

Попуњава

2. Изјаву о обради података о личности (Образац 3) – може се преузети са сајта општине или у Кабинету председника општине канцеларија бр. 10. (Неопходно је да оба родитеља/законска заступника детета пристану на обраду података, осим у случају када један од родитеља/законских заступника самостално врши родитељско право)

Са ова два попуњена обрасца родитељ/законски заступник детета долази у КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ канцеларија бр. 10. у којој предаје

3. ЗАХТЕВ (ОБРАЗАЦ 1)- може се преузети са сајта општине или у канцеларији бр. 10

уз напред наведене обрасце предаје се и

4. Очитана лична карта родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована (ОЧИТАВА/КОПИРА КАБИНЕТ)

5. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника (КОПИРА КАБИНЕТ)

На основу поднетих захтева Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој ће Решењем одлучити о праву на доделу бесповратних новчаних средстава у складу са Законом о општем управном поступку („Сл. глaсник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС).

Против решења подносиоци захтева имају право жалбе Општинском већу општине Ћуприја.

Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за финансије вршиће исплату одобрених средстава на текући рачун назначен у захтеву подносиоца.

HORREUMMARGIINFO.RS
                PORTAL
Све важне информације и градске вести на једном месту. За сва додатна питања и информације, можете нас контактирати.
Имресум
Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram