ОПШТИНА ЋУПРИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ

Објављено 09/07/2024 у 
Podeli ovu objavu:

Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08.07.2024. године, донeло је Одлуку о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја за 2024. годину у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког

омотача

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова

термичког омотача према негрејаном простору

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво, природни

гас*или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или

електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

6) уградња топлотних пумпи

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

8. уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне

топле воде;

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и

примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално

до и једнако 10,8 kW;

10) Израда техничке документације према важећој законској регулативи.

Све наведене мере су примењиве за породичне куће, а за станове се могу применити само мере наведене под тачкама 1), 4), 6) и 7).

Право учешћа на Јавном позиву имају грађани који станују у објектима и испуњавају

следеће услове:

1) да је објекат легално изграђен;

2) да је подносилац пријаве:

(1) власник објекта, или;

(2) корисник објекта са пријавом пребивалишта на адреси објекта и приложеном писаном сагласности власника објекта;

3) да се у објекту станује током целе године што се доказује фотокопијом рачуна за утрошену електричну енергију у претходном месецу (минимална потрошња не може бити

мања од 100 kWh месечно).

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава.

Подношење пријава започиње десетог дана од дана објављивања Јавног позива

Све пријаве које се поднесу пре 19.07.2024. године се неће узимати у разматрање.

За све информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 064/8959459 и електронску адресу e-mail: cistaenergija@cuprija.rs .

Обавештавају се грађани општине Ћуприја, који имају статус енергетски угроженог купца да ће спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова и унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката грађана који имају статус енергетски угрожених купаца, бити предмет посебног Јавног позива.

Овај пројекат је суфинансиран средствима из буџета Општине Ћуприја. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту, нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

HORREUMMARGIINFO.RS
                PORTAL
Све важне информације и градске вести на једном месту. За сва додатна питања и информације, можете нас контактирати.
Имресум
Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram