ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Објављено 25/08/2021 у 
Podeli ovu objavu:

Данас је у сали Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран” одржана 7. седница Скупштине општине Ћуприја сазвана по хитном поступку. Одборници Скупштине општине Ћуприја разматрали су и усвојили предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја. Како је наведено у образложењу, за ове измене Плана није била обавезна израда стратешке процене утицаја на животну средину, а разлог доношења Плана јесте потреба за стварањем атрактивних локација за урбанизацију, уз преиспитивање постојећих компатибилних намена са мешовитом наменом површина, са циљем стварања амбијента и услова за подстицај нове изградње и развоја града.

Данас је разматран и усвојен предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите Општине Ћуприја за период од 2021. до 2026. године, са Акционим планом развоја социјалне заштите Општине Ћуприја у периоду од 2021. до 2024. године. Стратегија развоја социјалне заштите Општине Ћуприја, како стоји у образложењу, одговара на потребе друштва и дефинише правце за даљи развој социјалне заштите на локалу, као и ефективније и ефикасније повезивање са другим секторима, чиме се омогућава конзистентност у раду у области социјалне заштите. Одборници Скупштине општине Ћуприја су, такође, разматрали и усвојили предлог Одлуке о приступању изради Акционог плана за побољшање положаја Рома у Општини Ћуприја за период од 2021. до 2024. године. Такође су формиране комисије које ће се старати о издради планских докумената, као и њиховој реализацији.

На данас одржаној 7. седници Скупштине општине Ћуприја по хитном поступку, разматрана је и усвојена Одлука о изменама и допунама Статута Установе културе “Ћуприја”, како би се он ускладио са Законом о култури.

Такође данас је разматран и усвојен Предлог решења о поништењу јавног огласа за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности на КП 2916/1 у Катастарској општини Ћуприја, а расписан је нови оглас за прикупљање писаних понуда.

На данашњој 7. седници Скупштине општине Ћуприја сазваној по хитном поступку, донета су и решења о разрешењима и именовањима. На лични захтев разрешен је функције Горан Марковић, председник Радног тела које врши функцију Савета Месне заједнице Батинац, а на његово место именован је Југослав Станојевић. За новог председника Радног тела које врши функцију Савета Месне заједнице Крушар, именован је Миле Николић, пошто је досадашњи председник Животије Миловановић, поднео оставку. На функцију новог председника Радног тела које врши функцију Савета Месне заједнице Добричево, данас је именован Слађан Миленковић, пошто је те дужности разрешен Мирољуб Славковић.ла које врши функцију Савета Месне заједнице Добричево, данас је именован Слађан Миленковић, пошто је те дужности разрешен Мирољуб Славковић.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram