ОДРЖАНА 56. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Објављено 24/12/2021 у 
Podeli ovu objavu:

У сали за састанке Општине Ћуприја данас је одржана 56. седница Општинског већа на којој је разматран и усвојен нацрт Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2022. годину. Како је наведено, планирани приходи и примања буџета Општине Ћуприја у 2022. години, по свим изворима износе 1.764.923.000 динара. Износ ненаменских трансфера из Републике утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, и за Општину Ћуприја износи 195.000.000 динара што није промењено од 2016. године. Поред ових, очекују се ненаменска средства из текуће буџетске резерве Републике у износу од 90.000.000 динара. Из буџета Републике у 2022. години, очекују се ненаменски трансфери у износу од 44.980.000 динара и то за суфинансирање капиталних пројеката. Чланови Општинског већа данас су разматрали и усвојили нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за Општину Ћуприја. У образложењу нацрта ове одлуке стоји да износ комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износи 737.040 динара на годишњем нивоу, односно највише до десет просечних зарада по запосленом остварену на територији јединице локалне самоуправе. Износ комуналне за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина одређен је у складу са усклађеним највишим износима које је Влада Србије објавила у Службеном гласнику од 22. октобра 2021. Што се тиче износа локалне комуналне таксе за држање средстава за забавне игре он остаје исти и износи 5000 динара по апарату, на годишњем нивоу. Општински већници су разматрали и усвојили нацрт Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи, тарифа административних такси и накнада остаје непромењена, осим, за како је наведено, издавање Решења о упису и промени података у Регистар стамбених заједница.

На данас одржаној 56. седници Општинског већа разматран је и усвојен нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Ћуприја, а како је наведено оне остају исте као што су и прописане 2019. године. Општински већници су такође, поред осталог, разматрали и усвојили Захтев Јавног комуналног предузећа “Равно 2014” за одобрење субвенције у износу од 10.000.000 динара за изградњу прикључно-потисног цевовода са растеретном комором-црпилишта и црпном станицом, за обезбеђивање уредног водоснабдевања Општине Ћуприја, насеља Добричево, као и Индустријског парка “Добричево” у зони изградње Фабрике СМП Аутомотиве Интериор Модулес ДОО Ћуприја, а такође и за набавку неопходних материјала и опреме, изградњу специфичних објеката, ангажовање подизвођача и стручног надзора.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram