ОДРЖАНА 49. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Објављено 08/11/2021 у 
Podeli ovu objavu:

У сали за састанке Општине Ћуприја данас је одржана 49. седница Општинског већа на којој разматран и усвојен Нацрт Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја. Како је наведено у образложењу, на седници Скупштине општине Ћуприја донета је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели број 4503/19, у Катастарској општини Ћуприја – град, у јавној својини Општине Ћуприја. Грађевинско земљиште површине 10.332. метра квадратна, њива прве класе, отуђује се и преноси у својину Привредном друштву “Ана Ћирковић” ДОО из Ћуприје, као најповољнијем понуђачу, по цени од 7.277.010 динара, односно 705 динара по метру квадратном, ради привођења земљишта намени изградњом објеката, према Плану генералне регулације градског насеља Ћуприја. Претходно одлуци спроведен је поступак прикупљања писмених понуда за отуђење предметног земљишта по Јавном огласу од 24. септембра 2021. године, стоји у образложењу ове Одлуке.

На данашњој 49. седници Општинског већа такође је разматран и усвојен нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Ћуприја. Како је наведено у образложењу, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја дата је сагласност на Одлуку Школског одбора Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран” у Ћуприји, о промени назива школе у Основна музичка школа “Душан Сковран”, почев од школске 2021/2022. године. Такође, због заинтересованости школске деце и њихових родитеља са територије Општине Деспотовац, а на иницијативу Скупштине општине Деспотовац, уз подршку Скупштине општине Ћуприја, председник Општине Ћуприја, заменик председника Општине Деспотовац, директор Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран” и директор Техничке школе у Деспотовцу, потписали су договор о отварању издвојеног Одељења ШОМО “Душан Сковран” у Деспотовцу. Сходно законским прописима сагласност на ову Одлуку даје Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram