ОДРЖАНА 23. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Објављено 08/06/2023 у 
Podeli ovu objavu:

Данас је у сали Фонда пензијско-инвалидског осигурања, одржана 23. редовна седница Скупштине општине Ћуприја, на којој је разматран и усвојен предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Буџету Општине Ћуприја за 2023. годину. У образложењу је наведено да је овом изменом обим буџета повећан за износ од 186.925.000 динара по свим изворима финансирања. Решењем о додели средстава за суфинасирање програма ЈЛС, који се финансирају кроз Програм Министарства културе – “Градови у фокусу 2023”, Општини Ћуприја је прихваћен Пројекат “70 година музике и културе у Ћуприји”. Реализацијом овог пројекта биће адаптиран део објекта Основне музичке школе ”Душан Сковран”, а вредност пројекта је 37.175.000 динара.

Са Министарством за рад, борачка и социјална питања закључен је Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити, за услугу личног пратиоца детета са инвалидитетом, у износу од 3.113.011 динара.

Такође, у образложењу предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Буџету Општине Ћуприја за ову годину, стоји да је због побољшања услова живота грађана који живе у сеоским срединама, неопходно извршити реконструкцију и рехабилитацију сеоских саобраћајница, за шта је Општина Ћуприја за 2023. годину, определила средства у износу од 60.000.000 динара, док је у 2024. години, за ове намене планиран износ од 50.000.000 динара.

За Пројекат “Уређење тротоара са инфраструктуром у делу улице Кнеза Милоша од Микићевог моста до Раваничке”, издвојено је 23.200.000 динара.

Потписивањем уговора о додели гранта са Председништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, за суфинасирање локалног програма за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана - ЛПУГ, планирано је 4.950.000 динара, од чега је учешће Општине Ћуприја у износу од 3.000.000 динара, док је HELVETAS доделио средства у износу од 1.950.000 динара.

Одборници Скупштине општине Ћуприја данас су разматрали и усвојили предлог Одлуке о завршном рачуну Буџета Општине Ћуприја за 2022. годину. Такође, разматран је и усвојен предлог народног посланика и председника Скупштине општине Ћуприја, Нинослава Ерића за доношење Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Ћуприја, ради усклађивања са Законом о родној равноправности самоуправи и именована је Комисија за израду предлога ове одлуке. Одборници Скупштине општине Ћууприја разматрали су и усвојили предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације “Излетиште Вавило”. У образложењу стоји да је разлог доношења Плана потреба за дефинисање грађевинског подручја као површине јавне намене, за потребе уређења излетишта “Вавило”., као и стварање услова за откуп предметних парцела у обухвату Плана од Јавног предузећа “Србијашуме”. То обухвата дефинисање и лоцирање “пунктова” унутар локације, формирање пешачких стаза, колско-пешачких површина уз постојећу саобраћајницу, опремање урбаним мобилијаром, као и неопходном комуналном инфраструктуром.

На данашњој 23. редовној седници Скупштине општине Ћуприја, одборници су разматрали и усвојили предлог Одлуке о укључивању грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину Општине Ћуприја. Како је наведено у образложењу, овом одлуком се уређују начин, услови и поступак укључивања грађана у опредељивању средстава, прведвиђених Одлуком о Буџету Општине Ћуприја за 2023. годину, за спровођење Пројекта “Директно учешће грађана”. Тиме ће се решити део комуналних проблема што подразумева уређење мањих јавних површина у одређеним деловима града. Право учествовања на Јавном позиву, имају неформалне групе грађана са подручја ћупријске Општине, окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 10 потписа грађана, који су измирили пореске обавезе. Група грађана, како стоји у образложењу, може поднети један пројекат, док укупна вредност појединачног пројекта не може бити мања од 100.000 динара.

Данас је такође, разматран и усвојен Извештај Црвеног крста “Ћуприја” о реализацији програма Народне кухиње за 2022. годину. Одборници Скупштине општине Ћуприја су на данашњој 23. редовној седници, разматрали и усвојили Захтев за давање сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад “Ћуприја”. Разматрани су и усвојени извештаји о раду Установе културе “Ћуприја” и Народне библиотеке “Душан Матић”.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram