ОДРЖАНА 22. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Објављено 15/05/2023 у 
Podeli ovu objavu:

У Сали Фонда пензијско-инвалидског осигурања данас је одржана 22. редовна седница Скупштине општине Ћуприја, на којој је разматран и усвојен предлог Одлуке о завршном рачуну Буџета Општине Ћуприја за 2022. годину. У образложењу ове одлуке стоји да укупно остварени приходи и примања у консолидованом завршном рачуну Буџета општине Ћуприја за 2022. годину, износе 1.243.341.797 динара. Приходи и примања буџета у прошлој години износе 1.197.993.336 динара, док су приходи и примања из других извора 45.348.451 динар. Одборници Скупштине општине Ћуприја разматрали су и усвојили предлог Одлуке о стипендирању ученика и судената са пребивалиштем на територији Општине Ћуприја. У образложењу је наведено да право на стипендију могу остварити ученици средњих школа дефицитарних занимања од прве до завршне године, без обзира на просек оцена. Такође, право на стипендију могу остварити изузетно талентовани студенти од друге до завршне године студија првог степена – основне академске, основне струковне или специјалистичке, затим студија другог степена - мастер акадамске студије, мастер струковне или специјалистичке академске, који имају успех за најнижом просечном оценом 8,50, током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину студија. Право на стипендију могу остварити и ученици са инвалидитетом средњих школа од прве до завршне године, као и студенти са инвалидитетом.

Одборници Скупштине општине Ћуприја су на данашњој 22. редовној седници Скупштине општине Ћуприја, разматрали и усвојили предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја за Општину Ћуприја за 2023. годину. Наведено је да је циљ спровођења ових мера подстицање пољопривредних произвођача на повећање нивоа полљопривредне производње и квалитета производа. За реализацију овог Програма из Буџета Општине Ћуприја предвиђена су средства у укупном износу од 12. 500.000 динара.

Данас је разматран и усвојен предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зхрадама на територији Општине Ћуприја. У образложењу је наведено да се овом одлуком мењају минимални износи, које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни да издвајају на име текућег и инвестиционог одржавања зграда, као и износ накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда, у случају постављања професионалних управника од стране локалне самоуправе.

Разматран је и усвојен предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Ћуприја, непосредном погодбом у Катастарској општини Супска, за извођење примењених хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања, што је, како је наведено, у складу са решењем Министарства рударства и енергетике. То је за Општину Ћуприја, веома важно, за како је наведено, решавање проблема водоснабдевања. Такође, разматран је и усвојен предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине Ћуприја, непосредном погодбом.

Одборници Скупштине општине Ћуприја су на данас одржаној 22. редовној седници Скупштине општине Ћуприја, поред осталог, разматрали и усвојили предлоге одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Музеја “Хореум Марги – Равно” и Установе културе “Ћуприја”. Разматран је и усвојен нацрт Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима , а чији је оснивач Скупштина општине Ћуприја, за 2022. годину. Данас је разматран и и усвојен предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ћуприја за 2023. годину.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram