ОДРЖАНА 21. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Објављено 27/02/2023 у 
Podeli ovu objavu:

У сали Фонда пензијско-инвалидског осигурања данас је одржана 21. редовна седница Скупштине општине Ћуприја, на којој разматран и усвојен предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Ћуприја, што је како стоји у образложењу, учињено у складу са новим законом, а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ћуприја. Цивилна заштита се организује на територијалном нивоу са основном функцијом смањења ризика од катастрофа, али и начинима поступања у ванредним ситуацијама. Одборници су разматрали и усвојили предлог Oдлуке о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Ћуприја, а како је наведено надзор над реализацијом годишњих и посебних програма у области спорта врше Спортски савез Ћуприје и Комисија за анализу и проверу извештаја о коришћењу средстава буџета општине Ћуприја, коју образује Општинско веће. На дневном реду данашње 21. редовне седнице Скупштине општине Ћуприја нашао се и предлог Одлуке о утврђивању мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу у Предшколској установи “Дечја радост” у Ћуприји, а како је наведено, овом одлуком се утврђује да васпитне групе у Предшколској установи “Дечја радост” могу имати мањи, односно већи број деце до 20%, од Законом утврђеног броја који се уписује у васпитну групу. Разматран је и усвојен предлог Одлуке о одређивању лекара за пружање услуге стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе, као и издавања потврде о смрти. То су специјалисти патологије доктори Предраг Божић и Јелена Петковић и специјалиста ургентне медицине доктор Горан Цветковић. 

Одборници Скупштине општине Ћуприја разматрали и усвојили предлог Програма контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Ћуприја , са Акционим планом за период од 2023. до 2025. године. У образложењу стоји да је циљ општине Ћуприја квалитетна брига према напуштеним и изгубљеним животињама, обележавање микрочипом и вакцинација против заразне болести беснила, контролисано парење и продукција штенади, као и уклањање лешева животиња са јавних површина, што мора да буде у складу са Законом о добробити животиња, Законом о ветерини и Законом о комуналним делатностима. Средства за реализацију овог програма биће обезбеђена у Буџету општине Ћуприја. Такође разматран је и усвојен предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Ћуприја за 2023. годину, а у образложењу стоји да Програм заштите животне средине за ову годину, одређује  активности, надлежне установе и финансијска средства неопходна да се одржи  квалитет ваздуха, земљишта и речних и подземних вода.

Данас је разматран и усвојен План рада Штаба за ванредне сизуације општине Ћуприја за 2023. годину.Такође разматран је и усвојен Захтев Јавног комуналног предузећа “Равно 2014”, који се односи на добијање сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника овог комуналног предузећа, а у образложењу је наведено да су новом изменом ценовника, цене воде и канализације повећане за 20 одсто и да је додата нова комунална услуга пречишћавање отпадних вода за привредне субјекте, којима отпадна вода пролази кроз третман , са ценом од 89 динара без ПДВ-а. До повећања цена је, како је наведено у образложењу, дошло због вишеструког повећања трошкова обезбеђвања комуналних услуга снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. На данас одржаној 21. редовној седници Скупштине општине Ћуприја, разматран је и усвојен Захтев за добијање сагласности на Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа Предузећа PWW ДОО Ниш – огранак Ћуприја. Тиме ће цене бити повећане за 12 одсто.

Одборници су разматрали и усвојили Измене ценовника Јавног комуналног предузећа “Равно 2014”, а како је наведено измена се односи на набавку и складиштење течности за спречавање појаве леда, која је како стоји у образложењу, вишеструко ефикаснија од соли у одржавању путева и саобраћајница у зимском периоду, тим пре што се овом течношћу спречава појава леда. Данас су разматрании су и усвојени захтеви Јавног комуналног предузећа “Равно 2014”, који се односе на годишње планове обезбеђивања јавног осветљења, одржавања јавног зеленила и одвођења атмосферских вода на територији општине Ћуприја за 2023. годину. Поред осталог разматран је и усвојен Годишњи план радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, а у образложењу је наведено да су за ове намене опредељена средства у висини од 24.828.380,16 динара, и то за извођење радова на одржавању коловоза асфалтираних општинских саобраћајница, док су за реконструкцију и одржавање некатегорисаних и атарских путева предвиђена средства у износу од 25.000.000 динара. Планирани су радови на санацији и реконструкцији неасфалтираних саобраћајница у граду у дужини од око 2000 метара, на реконтрукцији сеоских неасфалтираних улица и путева у дужини од 25 000 метара, као и за редовно одржавање некатегорисаних путних праваца.

Скупштинско заседање затворено је предложеном допуном дневног реда: изменом Одлуке о буџету за 2023 годину. Предложени ребаланс усвојен је због потреба буџетских корисника да своје финансијске обавезе, увећане због раста цена електричне енергије, благовремено измире.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram