ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Објављено 21/06/2023 у 
Podeli ovu objavu:

Данас је одржана 105. седница Општинског већа, на којој су разматрани и усвојени нацрти Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда и Годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији Општине Ћуприја у 2023. години.

Општински већници су такође, разматрали и усвојили захтев Одељења за финансије Општинске управе општине Ћуприја, за давање сагласности на Предлог за предузимање обавеза по уговору, који се односи на финансирање капиталних издатака за пројекат Реконструкција тротоара у улици Цара Лазара. Како је наведено, у складу са Законом, обавезе се могу преузети по угоовору, који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, у складу са предвиђеним средствима из прегледа капиталних издатака буџетских корисника, на текућу и наредне две буџетске године, у општем делу буџета за текућу годину. Како је овај услов испуњен, за пројекат Реконструкција тротоара у улици Цара Лазара, предвиђени су капитални издаци по годинама и то: за 2023. годину 15.000.000 динара, за 2024. годину 10.000.000 динара.

На данашњој 105. седници Општинског већа, поред осталог, разматран је и усвојен предлог Решења о образовању Комисије за евидентирање и процену штете настале ванредним догађајима изазваним елементарним непогодама на територији Општине Ћуприја.

На данашњој седници Општинског већа, донето је решење о постављању дипломираног правника Душана Ђокића, за заменика правобраниоца Општине Ћуприја.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram