ОДРЖАНА 101. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Објављено 15/05/2023 у 
Podeli ovu objavu:

Данас је одржана 101. седница Општинског већа на којој је разматран и усвојен нацрт Одлуке о измени и допуни одлуке о општинским путевима и улицама на територији Општине Ћуприја. Општински већници су разматрали и усвојили нацрт Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Ћуприја, непосредном погодбом. Реч је о земљишту у Катастарскоој општини Кованица, које се сходно Закону о планирању и изградњи, отуђује непосредном погодбом сувласнику по праву прече куповине. На данас одржаној 101. седници Општинског већа, такође је, поред осталог, разматран и усвојен нацрт Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ћуприја за 2023. годину. Чланови Општинског већа данас су разматрали и усвојили нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације “Излетиште Вавило”. У образложењу стоји да је разлог доношења Плана потреба за дефинисање грађевинског подручја као површине јавне намене, за потребе уређења излетишта “Вавило”. То обухвата дефинисање дефинисање и лоцирање “пунктова” унутар локације, формирање пешачких стаза, колско-пешачких површина уз постојећу саобраћајницу, опремање урбаним мобилијаром, као и неопходном комуналном инфраструктуром.

Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram