ОДРЖАНА 10. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Објављено 09/11/2021 у 
Podeli ovu objavu:

У сали Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран” данас је одржана 10. редовна седница Скупштине општине Ћуприја. Одборници Скупштине оптине Ћуприја разматрали су и усвојили предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Ћуприја за 2021. годину. У образложењу Предлога ове одлуке, наведено је да је на основу Закона о пољопривредном земљишту, Статута Општине Ћуприја, а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Скупштина општина Ћуприје на седници одржаној 20. септембра ове године, донела Одлуку о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ћупријске Општине. Дописом од 29. октобра 2021. године, Комисија за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Ћуприја, објаснила је да је дошло до грешке у генерисању табеле у електронском облику односно да је Скупштини општине Ћуприја послата контролна Ексел табела уместо оне на коју је дата сагласност. Закључком од 29. октобра ове године, Општинском већу је предложено да стави ван снаге закључак од 30. августа 2021. године, којим је утврђен предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ћуприја за 2021. годину, стоји у образложењу предлога ове одлуке.

На данашњој седници Скупштине општине Ћуприја, поред осталог, разматран је и усвојен Захтев за давање сагласности на Посебан програм коришћења средстава – субвенција из буџета Општине Ћуприја за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа “Равно 2014”. Наведено је да су Јавно комунално предузеће “Равно 2014”, овим новим Посебним програмом за коришћење средстава – субвенција из буџета Општине Ћуприја, за 2021. годину, додати трошкови за ангажовање сопствених радних машина, као и зараде радника ангажованих на изградњи прикључно-потисног цевовода са растеретном комором-црпилишта и црпном станицом, износ субвенција промењен на 40.000.000 динара. Одборници Скупштине општине Ћуприја разматрали су и усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Ћуприја. У образложењу предлога одлуке стоји да је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја дата је сагласност на Одлуку Школског одбора Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран” у Ћуприји, о промени назива школе у Основна музичка школа “Душан Сковран”, почев од школске 2021/2022. године. Такође, због заинтересованости школске деце и њихових родитеља са територије Општине Деспотовац, а на иницијативу Скупштине општине Деспотовац, уз подршку Скупштине општине Ћуприја, председник Општине Ћуприја, заменик председника Општине Деспотовац, директор Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран” и директор Техничке школе у Деспотовцу, потписали су договор о отварању издвојеног Одељења ШОМО “Душан Сковран” у Деспотовцу. Сходно законским прописима сагласност на ову Одлуку даје Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На данас одржаној 10. редовној седници Скупштине Општине Ћуприја разматран је и усвојен предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја. Како је наведено у образложењу, на седници Скупштине општине Ћуприја, донета је Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели број 4503/19, у Катастарској општини Ћуприја – град, у јавној својини Општине Ћуприја. Грађевинско земљиште површине 10.332. метра квадратна, њива прве класе, отуђује се и преноси у својину Привредном друштву “Ана Ћирковић” ДОО из Ћуприје, као најповољнијем понуђачу, по цени од 7.277.010 динара, односно 705 динара по метру квадратном, ради привођења земљишта намени изградњом објеката, према Плану генералне регулације градског насеља Ћуприја. Претходно одлуци спроведен је поступак прикупљања писмених понуда за отуђење предметног земљишта по Јавном огласу од 24. септембра 2021. године, стоји у образложењу ове Одлуке.

HORREUMMARGIINFO.RS
                PORTAL
Све важне информације и градске вести на једном месту. За сва додатна питања и информације, можете нас контактирати.
Имресум
Izrada sajta Alpha Media | © 2021 Horreum Margi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram